Search

Baanbreker oomblik vir Namibiese Vleis Industrie

Eerste slagting van Wagyu in Namibia

Cattle, Wagyu, Namibian Wagyu, Desert Wagyu
Sarel du Toit by sy Japanese Swart Wagyu's


Die Namibiese vleis industrie betree Vrydag, 11 Junie, ‘n nuwe pylvlak met di

e eerste slagting van twee volbloed Wagyu osse. Hierdie osse is plaaslik geproduseerd deur middel van internasionale erkende en geregistreede genetika. Die osse is geteel deur teler LW Wagyu van Mimosa Farming (Pty) Ltd, met die genetika van Bentson KI140018. Die gewigte van die twee osse oorskry die 900kg merk.


Nog ‘n eerste vir die Nambia Wagyu vleis industrie is die gebruik van ‘n internasionale gradering stelsel – Master Beef Scanning. Hierdie gradering word anders gedoen en is gebaseer op die kwaliteit van die vleis. Opleiding van die Vleisraad van Namibia se Vleis Gradeerders sal amptelik Maandag, 13 Junie & Dinsdag, 14 Junie plaasvind.


Opleiding van blokmanne vind ook Dinsdag, 14 Junie plaas onder leiding van personeel uit Suid Afrika. Die doel van die opleiding is dat Wagyu karkasse anders en ten volle benut word. Die opleiding word gedoen op die internasionale versnitttings standaarde en metodiek. Die verwerking en die verspreiding van die geslagde karkasse sal onder leiding van Hartliefs Namiba en Dessert Wagyu plaasvind.


Geskiedenis van Wagyu

Die Wagyu bees ras was oorspronklik in Japan gebruik as trekdiere in die landbou sektor, spesifiek oor hulle uithouvermoe en hoe energie vlakke. Hierdie kenmerke is toegeskryf aan die intramuskulere vet persentasie van die Wagyu bees. Dit is juis agv die vet persentasie wat die Wagyu vleis so geurig en popular maak.


Daar is vier Wagyu rasse in Japan – Japanese Bruin, Japanese Swart, Japanese Polled en Japanese Shorthorned. Die kleur skakerings van die Wagyus wissel tussen swart en rooi. Wagyu kan geklassifiseer word in die volgende klasse:

  • Volbloed Wagyu

  • Suiwer Wagyu

  • Kruisras Wagyu (F1/F2/F3)

Wagyu in Namibia

Die eerste ingevoerde genetika het in 2017 in die land ingekom. Hierdie genetika is ingebring deur Sarel du Toit, Johann Orfer en Andries Schutte. Die vestiging van Wagyu Boerdery in Namibia het gevolg tot die stigting van die Namibiese Wagyu Raad in November 2017. Met loop van tyd is talle sisteme en protokols gevestig, met die leiding van Wagyu Suid Afrika asook die Namibiese Stoettelers Vereniging. Daar is op hede elf geregistreerde Wagyu stoete in Namibia.


Die visie van Wagyu in Namibia is om gesogte en winsgewende vleis produkte te produseer in die Namibia vleis industrie. Elke teler en produseerder van gesertifiseerde Wagyu vleis moet die kern waardes van die genootskappe navolg om te verseker dat die beste kwaliteit produk gelewer word. Die integriteit van hierdie besonderse ras moet vertrou kan word deur die mark sowel as verbruikers.


Daar is verskeie voordele wat Namibie bied vir die telling van Wagyus. Die verbod op groeistimulante en toediening van hormone, leen die Namibiese Wagyu mark die kenmerk van ‘n organiese produksie stelsel. Daar is streng maatreels binne die Namibiese Wagyu omgewing mbt die registrering van diere, rekordhouding, naspeurbaarheid en kwaliteit van produk. Die landskap van Namibia bied die ideale omgewing vir die Wagyu ras, wat maklik aanpasbaar is en hoe kwaliteit vleis produseer. Dit bied vir Namibia die geleentheid om hierdie nismark te betree en die groot aanvrag vir die produk te kan voorsien.


Daar is op 28 Februarie 2020 ‘n ope dag gehou deur die Namibia Wagyu Genootskap. Die geleentheid het plaas gevind op Sarel du Toit se plaas, Lauwater Wes, en is bygewoon deur ongeveer 75 mense. Die doel van hierdie dag was om die Wagyu ras aan boere en potensiele telers bekend te stel en meer inligting te bied oor die spesiale ras.

Wat maak die Wagyu ras/produk uniek

Daar is talle voedingstof eienskappe wat die Wagyu produk onderskei van ander vleis rasse. Die sigbare marmering in die vleis is kenmerkend aan die hoe inhoud van mono-onversadigde vette. Marmering word gegradeer die die volgende klasse van Graad 1 (swak) na Graad 8+ (hoogste kwaliteit):

  • Marmering 1 – 2 word gebruik vir “trimmings” (maalvleis, burger patties, wors)

  • Marmering 3 – plaaslike mark

  • Marmering 4+ - uitvoer mark

Die prysing van die produk word direk gekoppel aan die marmering graad van die vleis.

Die vet inhoud (marmering) lewer die produk eienskappe van smaak, sagtheid en sappigheid wat kenmerkend is van Wagyu vleis.


Die verhouding van mono-onversadigde (goeie) en mono-versadigde (slegte) vette is 300% beter as in enige ander vleis produk. Hierdie verhouding sowel as hoe inhoud stearinsuur, maak die vleis laag in cholesterol.


Genootskappe

Sarel du Toit by die 2x osse wat geslag is

Die registrasie van Namibia Wagyu Telersgenootskap by die Namibiese Stoettelers Vereniging is begin onder leiding van ‘n telersgroep (Johann Orffer, Andries Schutte, Hennie Kruger en John Rabie). Ondersteuning en leiding is ontvang vanaf die Suid Afrikaanse Wagyu Telersgenootskap, spesifiek Dr Michael Bradfield, Afrika se Breeplan Stigtersvader.

Namibia Wagyu word tans deur twee lede verteenwoordig op die World Wagyu Council deur Sarel du Toit en Deja Nienaber. Dit gee vir die Namibiese Wagyu industrie asook telers, toegang tot wereld klas inligting, spesialiste in die nis mark asook blootstelling tot die Wagyu industrie.


Kwaliteit word gewaarborg deur die Farmer Assured Namibian Beef-handelsmerk wat deur die Namibiese Vleisraad en Gesertifiseerde Wagyu Beef (RSA) onderskryf word. Die twee entiteite is gebou rondom die kernwaardes van volhoubaarheid, egtheid, naspeurbaarheid en kwaliteit van die produk onder toesig van die Namibiese Wagyu Genootskap. Nakoming van die protokolle van die verseker Plaasversekerde Namibiese Vleis (FAN), onderskryf deur die Namibiese Vleis Raad, en Gesertifiseerde Wagyu Beef (CWB). Hierdie protokolle bevorder volhoubaarheid, naspeurbaarheid en egtheid van die Wagyu-beesvleisprodukte.


Die Plaasversekerde Namibiese Vleisskema (FAN Meat) bied versekering aan verbruikers van Namibiese vleis rakende die welsyn van die vee, asook naspeurbaarheid en veiligheid van die vleis. Dit stel Namibiese produsente in staat om in nismarkte mee te ding en hoë pryse vir hul vee te behaal.


Die Gesertifiseerde Wagyu Beef (CWB) protokolle verseker vertroue en integriteit binne die Wagyu waardeketting, kwaliteit van die produk en egtheid. CWB verseker dit deur naspeurbaarheid en derde party onafhanklike oudits vir alle deelnemende partye. Die CWB belofte sluit hormoonvrye, vry van groeihormone, vry van antibiotika en eties geproduseer Wagyu beesvleis. CWB is in die proses om aansoek te doen vir IS2200-sertifisering.


Telers implementeer Wagyu beesvleis kwaliteit versekeringsprotokolle wat onderhewig is aan derdeparty-jaarlikse oudits en inspeksies vir telers, asook opvoedkundige programme langs die waardeketting. Hierdie protokolle is in lyn met verskeie bekende en internasionaal aanvaarde en betroubare protokolle.


Stoetteling en kommersiele Boerdery

Hoe standaarde is ‘n prioriteit vir LW Wagyu stoet, waar die Namibiese mark met wereldgehalte genetiese material voorsien word om bydrae te lewer aan die Namibiese vleiskwaliteit. Die eerste genetiese materiaal is in Oktober 2017 ingevoer en talle KI programme is gedoen vir die omskakeling van kommersiele kudde (Beefmaster x Sussex) na Wagyu genetika. Teen einde 2018 is die teelbulle met Wagyu bulle tesame met semen en bevrugte embrios vervang. Die gebruik van geselekteerde genetika is krities, spesifiek tot die marmering en aanpasbaarheid. Die F1- tot F4 manlike diere word vir die uitvoer mark geteel. Vir die uitvoer mark, is die plan om 36 maande oue diere met karkas gewigte van 300 tot 400kg te teel. Die slagdiere sal aan plaaslike sowel as RSA markte voorsien word, met toekomstige uitvoer kanale na die Ooste sowel as Europa.


Voedings program

Sarel du Toit, Desert Wagyu stigterslid

“Voeding, top-genetika en deurlopende monitoring is noodsaaklik om die Wagyu vleis se unieke eienskappe (marmering, sagtheid, smaak) te ontwikkel” se Sarel du Toit. Kruipvoeding met die doel van gesonde rumen ontwikkeling, word aan kalwers vanaf geboorte tot sewe maande (speenouderdom) gevoer. Vanaf agt tot twintig maande word die diere in kampe gesit vir natuurlike weiding. Hoe energie rantsoene met graanbyprodukte word bygevoeg afhangende van die kwaliteit en hoeveelheid van weiding.


Streng seleksie word gedoen na natuurlike weiding (na twintig maande). Die prestasie diere word geselekteer om tesame met volbloed of suiwer Wagyu’s kruisras Wagyus (F1 – F4) te teel. Die oorblewene diere word afgerond dmv voerkraal of natuurlike weiding ter voorbereiding vir slagting.


Geskryf deur Sarel du Toit, stigterslid van Desert Wagyu, 10 Junie 2021.
463 views0 comments

Recent Posts

See All

A new year, new Prospects for Namibian Wagyu Breeders 2021 marks the year when Namibian Wagyu breeders begin to finish oxen slaughter and supplying Wagyu beef products on the shelves in Namibia. Deser